Share This Post

Förskola och skola / Placerade barn

Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus

Regeringen har idag beslutat att överlämna propositioner om utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus och för nyanlända elever. I propositionen föreslås ändringar i skollagen som bl.a. syftar till att säkerställa att elever som vistas i ett hem för vård eller boende (HVB) ska få undervisning och ett bättre mottagande och skolgång för nyanlända elever.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar