Share This Post

Socialt arbete / Socialt arbete och hälsa

Utan psykosocial expertis flyttas vården tillbaka flera årtionden

Under våren 2009 genomfördes vårdvalsreformen i landstinget Gävleborg efter beslut i riksdagen. Reformen innebar att den samlade organisationen för psykosocial hälsa vid landstinget Gävleborg lades ned. I stället lades ansvaret ut på varje enskild hälsocentral.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar