Share This Post

Barn och ungdom / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Ur budgetpropositionen för 2016: Förbättrad psykisk hälsa för unga

En satsning för att stärka insatserna inom psykiatri och psykisk hälsa för barn och unga vuxna presenteras inom den budgetöverenskommelse som regeringspartierna har slutit med Vänsterpartiet. Förslaget innebär att den befintliga satsningen inom området psykisk ohälsa förstärks med ytterligare 280 miljoner kronor per år 2016-2019. Medlen ska användas för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete och stimulera nya initiativ på området.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar