Share This Post

Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Utredning och insats

Upprop: Data om aktualiserade barn och unga

I Gävleborg samlar man sedan 2008 in och sammanställer data för de barn och unga som aktualiseras till socialtjänsten för varje kommun och för länet som helhet. Detta gör jämförelser möjliga mellan kommunerna och över åren. Socialstyrelsen har haft ett uppdrag från Maria Larsson att ta fram motsvarande data för hela landet, men det är några år sedan och inget förslag har kommit. Om det är fler FoU-enheter som är intresserade av att göra det skulle man tillsammans kunna få till större möjligheter till jämförelser inom landet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar