Share This Post

Förskola och skola / Övriga / SocialNätet-Arkiv / Våld i nära relationer

Uppmärksamma skolgång för barn i skyddat boende

Få kommuner har aktuella rutiner för att säkra skolgången för barn i skyddat boende. I årets öppna jämförelser om stöd till brottsoffer uppger endast 17 procent av landets socialtjänster att de har en sådan rutin. Ifjol var den siffran 14 procent.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar