Share This Post

Fulltextmaterial / Socialt arbete / Utredning och insats

Upplevelser hos socialsekreterare som arbetar med barn och unga inom myndighetsutövning – En studie av kritiska incidenter

Syftet med denna magisteruppsats från Umeå är att undersöka hur upplyftande samt belastande händelser påverkar
socialsekreterare som arbetar med barn och unga inom myndighetsutövning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar