Share This Post

Barn och ungdom / Placerade barn / SocialNätet-Arkiv

Upphandling och uppföljning av HVB – För barn och unga

Socialtjänsten har till uppgift att erbjuda barn och unga stöd och skydd med utgångspunkt från barnets bästa. Syftet med denna vägledning är att stödja kommunerna i detta arbete. Vägledningen behandlar upphandlingsprocessen och de krav som bör ställas där och uppföljning, både på individnivå och av de avtal som skrivs mellan kommun och Hem för vård eller boende (HVB).

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar