Share This Post

Arbetslöshet / Arbetsmarknadsåtgärder / Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Uppföljningsåtgärder i aktivitetsstödet liknande de som gäller i arbetslöshetsförsäkringen

Det är viktigt att i princip samma krav på att söka arbete ställs på samtliga arbetslösa, oavsett ersättningsform. Därför föreslås nya uppföljningsåtgärder för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, liknande de som gäller inom arbetslöshetsförsäkringen. Förslagen lämnas i en departementsskrivelse från Arbetsmarknadsdepartementet som går ut på remiss idag.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar