Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Uppföljning av tvång i psykiatrisk öppenvård

Den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård har sedan den togs i bruk 2008 nått de målgrupper som lagstiftaren avsåg. Men de granskade samordnade vårdplanerna och fastställandet av särskilda villkor utgår inte tillräckligt mycket från patientens individuella behov.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar