Share This Post

Arbetslöshet / Försörjningsstöd / Lagar i socialt arbete / Sjuk- och aktivitetsersättning / Socialförsäkringssystemet

Uppföljning av socialtjänstens arbete med mottagare av ekonomiskt bistånd

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla en modell för systematisk uppföljning av socialtjänstens arbete med att stödja personer med ekonomiskt bistånd till egen försörjning. Uppdraget avser att undersöka användbarheten av bedömningsinstrumentet FIA (förutsättningar för arbete) i socialtjänstens ordinarie verksamheter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar