Share This Post

Arkiverade-Poster / Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Archived: Uppföljning av metadonbehandling: Dödlighet och missbruk minskade

Dödlighet, missbruk och kriminalitet minskar bland dem som deltar i metadonbehandling, visar en långtidsuppföljning. Resultaten blir en del i grunden för riktlinjer för farmakologisk behandling vid opiatmissbruk. Läs hela rapporten.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar