Share This Post

Fulltextmaterial / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Missbruksvård

Uppföljning av insatser för vuxna med missbruk (UIV)

De främsta hindren för att systematiskt använda UIV är ”svårt att prioritera/hinner inte träffa mina klienter efter avslutad insats” och ”klienter är svåra att nå inom en månad efter avslutad insats”.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar