Share This Post

Nationella handlingsplanen

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

Skrivelsen utgör den tredje uppföljningen av den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar