Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Uppdrag till BO att inhämta placerade barns och ungdomars åsikter

– Under allt för lång tid har man tagit beslut inom den sociala barn- och ungdomsvården utan att fråga vad barnen och ungdomarna själva tycker. Regeringen vill stärka barns rätt att få komma till tals. Barnombudsmannen (BO) får därför i uppdrag att under 2010 genomföra ett arbete för att inhämta barn och ungdomars synpunkter och erfarenheter. Detta kommer ske både i familjehem och på hem för vård eller boende (HVB). Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av ett nytt regeringsbeslut.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar