Share This Post

Behandlingsarbete / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Uppdrag om stärkt kvalitet inom hem för vård eller boende (HVB) för personer med missbruks- eller beroendeproblem

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå vilka kvalitetskrav som ska gälla för hem för vård eller boende (HVB) för personer med missbruks- eller beroendeproblem för att stärka kvaliteten i sådan verksamhet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar