Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Uppdrag om ökad säkerhet i utbetalningar av assistansersättning

Regeringen beslutar att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga samt analysera kontrollen av användningen av assistansersättning och lämna förslag som syftar till att stärka säkerheten i utbetalningarna av den.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar