Share This Post

Okategoriserade / Placerade barn / SocialNätet-Arkiv

Uppdrag om nationellt samordnade informationsinsatser om familjehem m.m. för barn och unga

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta initiativ till och samordna informationsinsatser om familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Meningen är att synliggöra behovet och öka kunskapen om vad uppdraget innebär, för att underlätta för kommunerna att rekrytera och säkra tillgången till familjehem med mera.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar