Share This Post

Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Socialpolitik / Socialt arbete

Nationell databas för annonsering av valfrihetssystem, inom vård och omsorg

Regeringen beslutar att ge Konkurrensverket i uppdrag att från och med den 1 mars 2014 utveckla och aktivt sprida vägledningar för upphandling inom vård och omsorg samt driva en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra områden där lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. Updraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2014.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar