Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Uppdrag att utreda behovet av en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården. Om det finns ett sådant behov, ska Socialstyrelsen föreslå vilken utbildning som bör ligga till grund för en eventuell legitimation. Ekonomiska, organisatoriska, författningsmässiga och eventuella övriga konsekvenser som en legitimation bedöms medföra, ska också redovisas.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar