Share This Post

Arbetslöshet / Ekonomi / Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv

Uppdrag att kartlägga samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen i uppdrag att kartlägga och sammanställa exempel på välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen avseende personer med ekonomiskt bistånd.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar