Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Uppdrag att genomföra vissa insatser kring barn som vårdas i psykiatrisk tvångsvård

Socialstyrelsen ska ta fram ett material som informerar barn och unga som vårdas i psykiatrisk vård om deras rättigheter. Socialstyrelsen ska även genom exempelvis en dialog med berörda verksamheter och bearbetning av befintliga data peka på möjliga orsaker till att flickor är kraftigt överrepresenterade när det gäller vidtagna tvångsåtgärder samt föreslå hur detta kan undersökas närmare.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar