Share This Post

Droger och beroenden / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Uppdrag att fördela medel för vidareutveckling av missbruks- och beroendevården inom ramen för Kunskap till praktik 2013-2014

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att under 2013 fördela 7 000 000 kronor för vidareutveckling av missbruks- och beroendevården.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar