Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Sjukdom & arbetsskada

Uppdrag att analysera förändringar av sjukfrånvarons nivå

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att analysera förändringar i sjukfrånvaron över tid. Den sjukfrånvaro som avses med uppdraget är den korta och medellånga sjukfrånvaro som ersätts med sjuklön och sjukpenning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar