Share This Post

Arbetslöshet / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Ekonomi / Försörjningsstöd

Uppdrag angående modell för stöd till unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar

Regeringen beslutar att ge Myndigheten för ungdoms- och civil-samhällesfrågor i uppdrag att beskriva, och om möjligt föreslå modeller för, hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan organiseras och hur samverkan mellan olika aktörer kan utformas för att förbättra stödet för dessa unga att återkomma i aktivitet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar