Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Uppbrott och förändring – ny doktorsavhandling om utvecklingsstörda ungdomar

Elisabeth Olin har under flera år följt en grupp ungdomar med lindrig och måttlig utvecklingsstörning som flyttat från föräldra­hemmet in i en egen lägenhet i en personal­bemannad boende­verksamhet och belyser olika aspekter av denna process. Trots att den svenska handikappolitiken betonar vikten av att personer med funktionshinder skall ha möjlighet att erhålla autonomi och inflytande i vardagslivet visar författaren, att det fortfarande är en öppen fråga hur dessa intentioner skall omsättas i praktisk handling.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar