Share This Post

Okategoriserade

Ungdomstjänst för unga lagöverträdare

Under drygt åtta år har socialtjänsten i Tyresö kommun strategiskt arbetat med påföljden Ungdomstjänst, som är en insats som riktar sig till unga lagöverträdare. Arbetet har skett i nära samverkan med samhällets ideella aktörer. Seminariet vänder sig till både förtroendevalda och tjänstemän, till dig som har kontakter med de idéburna organisationerna i kommunen och till dig som arbetar inom socialtjänsten eller annan verksamhet med ungdomsfrågor. Om ni vill ta med er företrädare för det egna föreningslivet så är de också välkomna att anmäla sig.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar