Share This Post

Okategoriserade / Övriga

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Mucf är en statlig myndighet som tillsammans med andra organisationer skall arbeta för att Sveriges ungdomar skall kunna leva ett självständigt liv, att de skall ha verkligt inflytande och att deras resurser skall tas tillvara. Mucf följer utvecklingen, utreder och föreslår åtgärder för att förbättra ungdomars livsvillkor. De samordnar uppföljningen av insatser för barn och unga och arbetar för att kommunernas och föreningslivets ungdomsverksamheter ska förnyas. Fördelar statsbidrag och skapar opinion i ungdomspolitiska frågor. Bedriver internationellt samarbete med exempelvis EU:s ungdomsprogram.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar