Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv

Ungdomsarbetslösheten minskar

I slutet av juli var 365 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 7,2 procent av arbetskraften jämfört med 8,1 procent för ett år sedan. Färre deltog i program med aktivitetsstöd och fler fick nystartsjobb. Landets arbetsgivare anmälde 36 000 nya lediga platser. Det är 6 000 fler än under juli 2010. Under månaden fick 33 000 personer någon form av arbete.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar