Share This Post

Förebyggande arbete / Suicidalitet

”Ungas självmord måste förebyggas mycket tidigare”

“Det räcker inte med mer forskning för att minska själmorden. Vi måste förebygga riskerna för självmord riktigt tidigt, från att ett barn föds”, skriver Susanne Nyman Furugård.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar