Share This Post

Okategoriserade / Utredning och insats

Unga socialsekreterare slutar

Akademikerförbundet SSR har gett Novus i uppdrag att undersöka socialsekreterarnas arbetssituation. Totalt frågade vi 803 medlemmar under september månad. Resultatet ger en allvarlig bild av förhållande på socialtjänsten i landet. Mest uppseendeväckande är att allt fler yngre socialsekreterare arbetar med barn och ungdom. Särskilt starkt är sambandet i de större kommunerna. Där jobbar jämförelsevis fler yngre socialsekreterare på Socialtjänstens barn- och ungdomsenheter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar