Share This Post

Barn och ungdom

Unga romer vittnar om rasism

NY UNDERSÖKNING Sveriges unga romer är stolta över sitt ursprung, men möter ofta fördomar. Deras tilltro till myndigheter brister, samtidigt som kommunernas kunskap om dem är dålig. Nu finns en historisk chans att bryta unga romers utanförskap, skriver Maria Leissner och Per Nilsson.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar