Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Unga långtidsarbetslösa löper hög risk för alkoholrelaterade problem, psykisk sjukdom och suicidförsök

Högre risk för sjukhusinläggning för psykisk ohälsa, suicidförsök och alkoholrelaterade problem bland unga vuxna i Stockholms län. Det visar en undersökning från CES som studerat sambanden mellan ungas arbetslöshet och sjukhusinläggning för ovanstående problem.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar