Share This Post

Kriminalitet

Unga KRIS vill gripa in tidigt

Det är viktigt att tidigt sätta in åtgärder mot unga som hamnat snett i samhället. När en ungdom begår sitt första brott är experterna ense om att man direkt bör försöka se till att denne inte halkar in på den kriminella banan. Föreningen Unga KRIS, som tycker att detta är viktigt, startade ett projekt som syftade till att ge mer stöd åt denna utsatta grupp.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar