Share This Post

Ekonomi / Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv

Unga hushåll minskar sitt beroende av ekonomiskt bistånd

Kommunernas kostnader för det ekonomiska biståndet minskar med drygt tio procent för unga hushåll mellan september och oktober månad 2010 och 2011. De totala kostnaderna för det ekonomiska biståndet är dock i stort sett oförändrade, visar en undersökning från SKL.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar