Share This Post

Autism o asperger / Okategoriserade

Ung och Asperger – Temasida

Autismspektrumtillstånd är ett samlande ord för flera olika diagnoser. Aspergers syndrom är en av dem.

Att ha Aspergers syndrom innebär att man tänker och tar in sin omvärld på ett annat sätt än vad majoriteten gör. Det är varken bättre eller sämre än majoritetens sätt.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar