Share This Post

Integration / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Undervisningen i svenska för invandrare behöver reformeras

Svenskundervisningen för invandrare fungerar inte tillräckligt bra. Regeringen har därför beslutat att vidga uppdraget för den så kallade Sfi-pengsutredningen. Utredaren får nu i tilläggsuppdrag att överväga om Arbetsförmedlingen bör ges möjlighet att upphandla den utbildning i svenska som ingår i en etableringsplan enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,överväga om utbildning i svenska språket för vuxna invandrare i framtiden bör ske inom kommunal vuxen¬utbildning istället för i sfi som egen skolform, föreslå hur utbildningen i svenska språket bättre kan anpassas till de mål som den enskilde har med sina studier, exempelvis genom att inrätta studie- och yrkesförberedande spår inom utbildningen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar