Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar

Regeringen har i dag beslutat en proposition med förslag till lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Skyldigheten föreslås gälla för Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket och arbetslöshetskassorna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar