Share This Post

Föräldrar och barn

Underhållsskyldighet och underhållsbidrag

Som föräldrar är ni underhållsskyldiga för ert barn fram tills att barnet fyller 18 år, eller om barnet fortfarande går i skolan längst tills det fyller 21 år. Det gäller för studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar