Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Underhållsbidrag som grundas

Underhållsbidrag som fastställts av domstol eller genom avtal till barn och maka eller make höjs med 1 procent nästa år. Höjningen grundar sig på att prisbasbeloppet har höjts.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar