Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Underhållsbidrag som grundas på dom

Underhållsbidrag som fastställts av domstol eller genom avtal till barn och maka eller make höjs med 1 procent nästa år. Höjningen grundar sig på att prisbasbeloppet ökat.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar