Share This Post

Familjerätt / Placerade barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till en reglering i föräldrabalken om att domstolen i mål om umgänge ska ha möjlighet att besluta att en person som socialnämnden utser ska medverka vid umgänget, så kallad umgängesstöd. I lagrådsremissen föreslås även att det i socialtjänstens barnavårdsutredningar mm ska vara möjligt för utredaren att tala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar