Share This Post

Familjerätt / Okategoriserade

Umgängesrättsföräldrars förening

En ideell, könsneutral förening som verkar för ett mer omfattande umgänge än vartannat veckoslut såsom bäst överensstämmande mot barnens behov. Är remissinstans yill social- och justitiedepartementet i dessa frågor.
På hemsidan finns en handbok med tips för den som behöver råd och stöd i vårdnads-, och umgängestvister.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar