Share This Post

Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

UFFE bygger modell för missbruksvård

Utvecklings- och fältforskningsenheten på Umeå socialtjänst, UFFE, har träffat en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om att bygga upp ett system för att följa upp och utvärdera missbruk- och beroendevård. Uppdraget är nationellt och modellen för utvärdering ska spridas över landet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar