Share This Post

Placerade barn / Socialt arbete

Tydligare ansvar för barn och unga i familjehem och HVB

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd som ska bidra till att barn och unga i familjehem och hem för vård och boende får bättre stöd. Barnen ska få god vård som är trygg och säker och insatserna ska hålla den kvalitet som finns i lag.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar