Share This Post

Äldre

Tvinga inte äldre sjuka till akutmottagningen

Personer i hög ålder som drabbas av flera sjukdomar har svårt att få den vård och omsorg som de behöver. Vi ser att det behövs mer av helhetsperspektiv. Det måste bli ett slut på punktvisa insatser utan sammanhang för de mest sjuka äldre.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar