Share This Post

LVM-vård / Placerade barn / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Tveksam metod för handräckning till socialtjänsten sprids inom polisen

Skånepolisens arbetsmetod för hur man ska bistå vård och socialtjänst med så kallad handräckning får kritik för att i vissa delar bryta mot lagen. Sedan 2006 har polisen i Skåne utvecklat den så kallade Skånemodellen, som nu också sprids i landet, men i en intern tillsynsrapport pekas på problem.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar