Share This Post

Migration

Tvätkulturellt socialt arbete – av socialarbetare för socialarbetare

Vad är tvärkulturellt socialt arbete? Behövs någon särskild kunskap för socialt arbete med invandrare och minoriteter ? Behandlas klienter lika oavsett ursprung? Dessa och många andra liknande frågor har länge bekymrat de yrkesverksamma inom det sociala fältet. Många socialarbetare har under flera år fått mycket erfarenheter av att möta personer och familjer med flykting- eller invandrarbakgrund. I denna rapport har fjorton social-arbetare beskrivit vad detta kan innebära.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar