Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Tvåspråkiga barn halkar efter

Tvåspråkiga barn ligger på samma eller något högre nivå än sina jämnåriga när de börjar skolan, men halkar efter högre upp i årskurserna, visar en studie vid Örebro universitet. Studien har gjorts på barn i åldrarna 7-12. Barnen med ett språk utvecklades snabbare och byggde upp ett större ordförråd än de tvåspråkiga. Tvåspråkiga barn som fick hemspråksundervisning klarade sig dock bättre.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar