Share This Post

Hedersrelaterat våld / Misshandel / SocialNätet-Arkiv

Tvångsvård för 19-åring som riskerar hedersvåld – men kammarrätten oenig

En socialnämnd ansökte om att en 19-årig flicka skulle omhändertas enligt LVU eftersom hon riskerade att utsättas för hedersvåld. Förvaltnings-rätten avslog nämndens ansökan men beslutet överklagades till kammarrätten, som nu beviljar ett omhändertagande. En oenig kammarrätt anser att flickans vilja att återvända till sin familj trots hotbilden som finns mot henne utgör ett “socialt nedbrytande beteende” och att förutsättningarna för vård enligt LVU är uppfyllda.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar