Share This Post

LVM-vård / Placerade barn / Psykiatri

Tvångsvård behöver samlad översyn

Att bli vårdad med tvång kan upplevas som ett av de allvarligaste övergrepp en människa kan utsättas för. Därför är det av yttersta vikt att regelverket är tydligt. SKL fortsätter efterfråga en samlad översyn av Sveriges olika tvångslagar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar